Witamy w Portalu rekrutacyjnym,

Przedstawiamy opis czynności, które kandydat na studia pierwszego i drugiego stopnia powinien wykonać, aby prawidłowo zgłosić swoją osobę do postępowania kwalifikacyjnego

 1. Rejestrujemy się
 2. Logujemy się do własnego konta
 3. Uzupełniamy dane personalne i dane osobowe
 4. Wybieramy stopień studiów
 5. Uzupełniamy dane dotyczące ukończonej szkoły
 6. Wybieramy kierunki studiów
 7. Ustalamy priorytety dla wybranych kierunków
 8. Drukujemy podanie
 9. Dokonujemy opłaty rekrutacyjnej
 10. Dostarczamy wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów do Sekcji Rekrutacji
 11. Uaktywnienie zakładki Proces kwalifikacji następuje po otrzymaniu przez Sekcję Rekrutacji dokumentów kandydata

Kandydat na studia trzeciego stopnia powinien dostarczyć wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich prowadzonych na wydziale.